Hallituksen kokous 11.5.2020

11.5.2020


Poikkeusolojen vallitessa hallituksen kokous järjestettiin etäkokouksena Google Hangouts -palvelussa maanantaina 11.5.2020 klo 17.15.

Kokouksessa:

  • Käsiteltiin sukuseuran vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus 
  • Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Kokonaisuudessa sukuseuran jäseniä on nyt 76
  • Keskusteltiin seuraavan tiedotteen sisällöstä ja todettiin, että sen työstäminen vaatii aikaa, joten tiedotteen julkaisu menee elokuun puoliväliin
  • Keskusteltiin viestinnästä ja todettiin, että sosiaalista mediaa voisi hyödyntää enemmän. Kiinnostavaa sisältöä voisi luoda esimerkiksi vanhoja kuvia jakamalla. Pohdimme myös Instagramin käyttöä. 
  • Sovimme alustavan päivämäärän sukuseuran varsinaiselle kokoukselle ja sukujuhlille, joissa juhlitaan sukuseuran 10-vuotistaivalta. Tämä on lauantai 22.5.2021.

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 17.8.2020 klo 17.15 joko kasvokkain tai Google Hangouts -palvelussa. Ilmoittautumiset info(a)gajewski.fi.