Sukuseura

Gajewski sukuseuran perustamiskokous pidettiin vuonna 2010, ja seura rekisteröitiin yhdistysrekisteriin tammikuussa 2012. Seuran kotipaikka on Helsinki. Sukuseuran varsinaisia kokouksia järjestetään kahden vuoden välein. Viimeisin oli maaliskuussa 2015. Sukuseuran hallitus kokoontuu pari kertaa vuodessa ja kertoo jäsenilleen sukututkimuksen edistymisestä ja seuran toiminnasta pari kertaa vuodessa ilmestyvässä tiedotteessa.

Seuran tarkoituksena on

  1. selvittää alkujaan puolalaisen Gajewski-aatelissuvun vaiheita ja historiaa,
  2. vaalia Gajewski-suvun perinteitä,
  3. edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta Gajewski-suvun ja sukuseuran jäsenten keskuudessa,
  4. edistää yleisesti ulkomaalaisten aatelissukujen jäsenten integroitumisen historiaa ja
  5. tehdä sukuseura ja -tutkimustyötä tunnetuksi.

Näiden toteuttamiseksi seura mahdollisuuksien mukaan

  1. järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
  2. harjoittaa ja tukee Gajewski-sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
  3. kerää ja arkistoi Gajewski-sukua koskevaa tietoutta,
  4. jakaa tutkimus- ja perinnetietoa sekä
  5. harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.