Hallituksen kokous 4.10.2021

5.10.2021

Hallituksen lähikokous pidettiin Holiday Inn Elielissä. Mukana oli 5 hallituksen jäsentä ja yksi sukuseuran jäsen.

  • Todettiin, että Bulletin #25 lähetettiin lyhennettynä versiona 1.4.2021 sähköpostitse.
  • Sovittiin seuraavan bulletinin pääaiheeksi Alexis Gajewski, ilmestyminen joulukuussa
  • Suunniteltiin sukuseuran seuraavaa kokoontumista
  • Todettiin, että sukuseuralle on perustettu tiedostojen tallennusta ja jakamista varten Google-tili tunnuksella gajewski.sukuseura@gmail.com.
  • Sovittiin PRH:lle ja pankille tehtävistä muutosilmoituksista koskien hallituksen nimenkirjoittajia