Sukututkimusrekisteriseloste

Viite: Henkilötietolaki (523/99) 10 §. Hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 9.5.2015.
 

1. Rekisterinpitäjä

Sukuyhteisö Gajewski sukuseura ry

Yhteystiedot:

info (at) gajewski.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Seuran puheenjohtaja Raili Kajaste.

3. Rekisterin nimi

Gajewski sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen, tietojen julkaiseminen Gajewski sukuseura ry:n suljetulla verkkosivustolla, tietojen julkaiseminen verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot (esim. nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti) ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

- - - - -