Kokoukset 2021

Sääntömääräinen vuosikokous 22.5.2021 klo 12

Lauantaina 22.5.2021 Gajewski Sukuseura kokoontui Google Meet - etäkokouspalveluun sääntömääräisen vuosikokouksen merkeissä ja valitsi uuden hallituksen. 

Kokoukseen osallistui 10 sukuseuran jäsentä ja siellä käsiteltiin seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten kokousten väliseltä ajalta. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätökset ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten kokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, päätettiin pitää jäsenmaksut nykyisellään ja vahvistettiin talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kajaste. Varapuheenjohtajaksi valittiin Veikko Kajaste. Jäseniksi valittiin Virva Hepolampi, Eero Karila ja Markus Kajaste.

Muissa asioissa keskusteltiin koronapandemian vaikutuksista sukuseuran toimintaan ja todettiin että sukuseura noudattaa mahdollisissa kokoontumisissaan kulloisia rajoituksia. Esimerkiksi sukujuhlia ei kannata suunnitella, jos 50 henkeä ei saa kokoontua sisätiloissa. Vaihtoehtoisia tapoja kokoontua voi myös harkita, esimerkiksi etätapaamisten tai webinaarien muodossa. 

 

Hallituksen kokous 19.4.2021 klo 17.15

Hallitus kokousti etänä Google Meet -sovelluksessa. Paikalla oli neljä hallituksen jäsentä ja yksi sukuseuran jäsen. 

Kokouksessa keskusteltiin mm.

  • viime vuoden toimintakertomuksesta
  • 2021-2023 toimintasuunnitelmasta ja sukuseuran toiminnan jatkosta. Pohdimme vaihtoehtoa laittaa toiminta hetkeksi koronatauolle, jos vuosikokouksessa ei löydy uusia hallituksen jäseniä.
  • talousarviosta 2021-2023
  • vuosikokouksen 22.5.2021 käytännön järjestelyistä, materiaaleista ja toteutuksesta etänä
  • muissa asioissa otimme esille tiedostojen jaon ja tallennuksen hallituksen ja sukuseuran toiminnan turvaamiseksi. Tutkimme vaihtoehtoa sukuseuran jaetulle google-tilille.

Seuraava kokous on vuosikokous 22.5.2021, jonne toivomme runsasta osallistujajoukkoa. Ilmoittautumiset 14.5. mennessä info(a)gajewski.fi.

 

Hallituksen kokous 15.2.2021 klo 17.15

Uusi vuosi 2021 käynnistyi myös Gajewski sukuseuran hallituksessa. Tapasimme etänä Google Meet -sovelluksessa maanantaina 15. helmikuuta klo 17.15. Paikalla oli koko hallitus ja yksi sukuseuran jäsen. 

Kokouksessa

  • käsiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös 2020
  • keskusteltiin toimintakertomuksesta 2020 ja sen valmistumisesta
  • keskusteltiin ja päätettiin seuraavan tiedotteen sisällöstä ja ajankohtasta (ennen pääsiäistä)
  • keskusteltiin ja päätettiin sukuseuran varsinaisen kokouksen ja sukujuhlan ajankohdasta: koska koronapandemia on vielä arvaamattomassa vaiheessa, päätimme pitää varsinaisen kokouksen lauantaina 22.5.2021 etänä klo 12 - 13.30. Kokouskutsut lähtevät seuraavan tiedotteen mukana ja materiaalit lisätään nettisivuille muutama viikko ennen kokousta, kuten viime kerralla. Sukujuhla järjestetään mahdollisuuksien mukaan elokouussa 2021.

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 19.4.2021 joko etänä tai kasvokkain. Ilmoittautumiset info(a)gajewski.fi.